(Română) CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR S.C PLASTOMET S.A.

Posted on

Nr:597/23.03.2022 CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR S.C PLASTOMET S.A. Consiliul de Administrație al S.C. PLASTOMET S.A. Reșița, cu sediul in Reșița str. Văliugului nr.1, jud. Caraș – Severin, având CUI: RO 1063406 și nr. de ordine în Registrul Comerțului J11/73/1991, prin președinte, în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, convoacă: Adunarea […]